Modelight 3d animation studio logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 25 listopada 2023 r.

Witamy w MODELIGHT! Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej www.modelight.pl.
W trosce o ochronę prywatności naszych użytkowników opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, aby jasno przedstawić, w jaki sposób gromadzimy, używamy, ujawniamy i chronimy dane osobowe.

Gromadzenie i Używanie Danych Osobowych

1.1. Dane, które zbieramy:

Gromadzimy dane osobowe (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu) użytkowników strony internetowej www.modelight.pl lub użytkowników usług świadczonych przez MODELIGHT, którzy dobrowolnie nam je przekazują poprzez: formularz kontaktowy lub komunikator na stronie internetowej www.modelight.pl, kontakt bezpośredni, serwisy typu media społecznościowe (z zachowaniem obowiązujących w nich polityk prywatności). Skorzystanie przez użytkownika z jednej ze wskazanych wyżej form przekazania danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez MODELIGHT przekazanych danych na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

1.2. Cel zbierania danych:

Przekazane nam przez użytkowników dane osobowe są używane wyłącznie w celu komunikacji związanej z działalnością MODELIGHT, w tym do działań handlowych i marketingowych.

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

2.1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.modelight.pl jest Jakub Marczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MODELIGHT Jakub Marczuk z siedzibą w Warszawie, ul. Grzegorza Przemyka 10 lok. 41, 03-982 Warszawa.

2.2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności oraz przekazanych danych osobowych prosimy o kontakt z Jakubem Marczukiem pod adresem: jakub@modelight.pl lub telefonicznie: +48 509 510 197.

Ujawnianie Danych Osobowych i Bezpieczeństwo Danych

3.1. Podmioty trzecie:

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie udostępniamy w inny sposób danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

3.1. Środki bezpieczeństwa:

Zastosowaliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

Prawa Użytkowników

4.1. Prawo do dostępu i poprawiania danych:

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uaktualniania lub usuwania.

4.2. Sposób realizacji praw użytkowników:

W celu skorzystania z praw użytkownika prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jakub Marczuk –  jakub@modelight.pl lub telefonicznie: +48 509 510 197.

Zmiany w Polityce Prywatności

5.1. Aktualizacje:

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom.

5.2. Publikacje:

Każda istotna zmiana będzie publikowana na naszej stronie internetowej www.modelight.pl i zaczyna obowiązywać od chwili publikacji .